اخبار و رویدادها

گزارشی از خط تولید واکسن نورا

گزارشی از خط تولید واکسن نورا
گزارش واحد مرکزی خبر در خصوص واکسن نورا و بازدید نمایندگان مجلس از خط تولید این واکسن
 
 

گفتگو با کارشناس