گالری ویدئو

وزیر بهداشت در خصوص واکسن نورا چه گفت؟

وزیر بهداشت در خصوص واکسن نورا چه گفت؟

 

گفتگو با کارشناس