گالری تصاویر

واکسن نورا، واکسن صد درصد ایرانی از نوع واکسن های نوترکیب پروتئینی است که بر اساس تحریک سیستم ایمنی بدن به بخشی از پروتئین اتصالی اصلی ویروس طراحی شده است. همه مراحل طراحی و تولید این واکسن در شرکت دانش بنیان پلاسما درمان سرو سپید بمدت ۱۵ ماه زیر نظر محققین دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و تحت نظارت سازمان غذا و دارو انجام شده است. مراحل کارآزمایی بالینی فاز اول، دوم و سوم خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و بی خطر بودن و حفاظت بخشی خود را اثبات کرده است و در حال حاضر با کسب استانداردهای مورد تایید سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با اخذ مجوز کمیته ملی اخلاق در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰بمنظور تزریق دوز یادآور در سبد واکسیناسیون کشور قرار گرفته است.

 

گفتگو با کارشناس