کمیته پایش

Noora Vaccine

دکترحسن ابوالقاسمی
دکترحسن ابوالقاسمی فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی، پژوهشگر اصلی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
دکترغلامحسین علیشیری
دکترغلامحسین علیشیریفوق تخصص روماتولوژی، معاونت تحقیقات وقت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
دکتر حمید سوری
دکتر حمید سوریاپیدمیولوژیست، رئیس کارگروه پیشگیری و بهداشت قرارگاه ستاد ملی کرونا
دکتر رامین حشمت
دکتر رامین حشمتاپیدمیولوژیست، CRO مطالعه، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکترجمشید سلام زاده
دکترجمشید سلام زادهمتخصص داروسازی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مصطفی قانعی
دکتر مصطفی قانعیفوق تخصص ریه، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
دکتر مرتضی ایزدی
دکتر مرتضی ایزدیمتخصص بیماری های عفونی، نایب رییس انجمن متخصصان عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
دکتر فرشید یگانه
دکتر فرشید یگانهایمونولوژیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر نعمت الله جنیدی
دکتر نعمت الله جنیدیمتخصص بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
دکتر سید محسن زهرایی
دکتر سید محسن زهرایی متخصص بیماری های عفونی، مرکز مدیریت بیماری های واگیر
دکتر رضا مساعد
دکتر رضا مساعدمتخصص داروسازی بالینی، رییس وقت اداره مطالعات بالینی سازمان غذا و دارو
دکتر علی اکبری ساری
دکتر علی اکبری ساریمتخصص سیاست گذاری سلامت، عضو کمیته ملی اخلاق در پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکترسید سعید هاشمی
دکترسید سعید هاشمیاپیدمیولوژیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر بهزاد عین اللهی
دکتر بهزاد عین اللهی فوق تخصص بیماری های کلیه، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

گفتگو با کارشناس