مجوز و تاییدیه مصرف

دریافت مجوز فاز یک کارآزمایی بالینی

دریافت مجوز فاز یک کارآزمایی بالینی

پس از انجام مراحل پیش بالینی و ارایه مستندات تحت عنوان پرونده جامع دارویی (Common Technical File, CTD) ، این مرحله مورد تایید اداره بیولوژیک سازمان غذاو دارو گرفت. پس از دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو و همچنین کمیته اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در تاریخ ششم تیر ماه 1400،کارآزمایی بالینی فاز یک آغاز گردید. دکتر حسن ابوالقاسمی، مسئولیت پژوهشگر اصلی کارآزمایی بالینی را برعهده داشتند. در این مرحله تمرکز بر روی بی خطری و در کنار آن ایمونوژنسیته واکسن بوده است . در این مرحله 70 نفر داوطلب شرکت داشتند. از این تعداد، به طور مساوی دو گروه متشکل از 30 نفر واکسن، دوزهای 120میکروگرم یا 80 میکرو گرم و10 نفر واکسن نما در روز های صفر ،21 و 35 دریافت کردند. نتایج حاکی از آن بود میزان سروکانورژن درگروه واکسن بر اساس Anti-RBD IgG به میزان 88 % و میزان سروپروتکشن (حفاظت بخشی) بر اساس تست خنثی کنندگی ویروس (VNT) به میزان 78% بوده است. این نتایج قابل توجه در پاسخ ایمنی همورال و همچنین ایمنی سلولی بدون هیچ عارضه جدی ایجاد شد.

دریافت مجوز فاز دوم کارآزمایی بالینی

پس از دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو و همچنین کمیته اخلاق در پژوهش در تاریخ نوزدهم مهرماه 1400،کارآزمایی بالینی فاز دو آغاز گردید. در این مرحله 300 داوطلب شرکت داشته اند. از این تعداد 240 نفر واکسن با دوز 80 میکروگرم و 60 نفر واکسن نما در روزهای صفر، 21 و 35 دریافت کردند. نتایج نشان داد میزان سروکانورژن درگروه واکسن بر اساس Anti-RBD IgG به میزان %70و درصد سروپروتکشن (حفاظت بخشی)بر اساس تست خنثی کنندگی ویروس (VNT) به میزان %90 بوده است.

دریافت مجوز فاز سوم کارآزمایی بالینی

پس از دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو و همچنین کمیته اخلاق در پژوهش در تاریخ یازدهم دی ماه 1400،کارآزمایی بالینی فاز سوم با حضور ده هزار و سیصد داوطلب آغاز گردید . لازمه ی ورود افراد داوطلب به مطالعه، دریافت دو دوز از واکسن های برکت ، سینوفارم و استرازنکا در دوز های قبلی و گذشت 3 ماه از آخرین تزریق بود. در این مرحله ده هزار و سیصد داوطلب در دو گروه قرار گرفتند. در این مطالعه که به صورت دوز یادآور ( بوستر) طراحی شده بود، یک گروه متشکل از ده هزار نفر داوطلب به منظور بررسی ایمنی (سلامت ) واکسن و گروه دیگر شامل 300 نفر داوطلب به منظور بررسی ایمونوژنسیتی شرکت کردند. در گروه اول همه داوطلبین واکسن با دوز 80 میکروگرم دریافت کردند. در گروه دوم به جهت بررسی ایمونوژنسیته، 200 داوطلب واکسن با دوز 80 میکروگرم و 100 داوطلب واکسن نما دریافت کردند. نتایج حاکی از آن بود از تمامی افراد در گروه ده هزار نفری پس از تزریق دوز یاداور واکسن نورا طی پیگیری های برنامه ریزی شده در چندین مرحله هیچ گونه عارضه جدی مشاهده نشده است و در تعداد اندکی عوارض جانبی خفیف از جمله درد محل تزریق ، سر درد و میالژی گزارش شده است . 

 در گروه متشکل از سیصد داوطلب در تمامی افرادی که دوز بوستر را دریافت کرده بودند (200 نفر) افزایش چشمگیری در تیتر Anti-RBD IgG مشاهده شد. میانگین هندسی تیتر آنتی بادی، اختلاف 4 برابری را در روز صفر و 21 نشان می داد. درصد سروپروتکشن بر اساس تست خنثی کنندگی ویروس (VNT) به میزان 94% بوده است.

گفتگو با کارشناس