فاز پیش بالین واکسن نورا


Image
در مطالعه پیش بالینی، کاندیدای واکسن برای سندرم حاد تنفسی وابسته به ویروس کرونا-2 طراحی گردید و بی خطری و ایمنی زایی آن در حیوانات آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. آنتی ژن های پروتئین نوترکیب به همراه ادجوانت گوناگون (آلوم، مونتاناید و AS03) در دو دوز 80 و 120 میکروگرم به سه حیوان مدل (موش، خرگوش و میمون) در فواصل زمانی صفر، 21 و 35 روز تزریق شد. ایمنی همورال و سلولی با استفاده از تکنیک الایزا ، تست خنثی سازی ویروس، سنجش سایتوکاین و فلوسیتومتری آنالیز گردید. نتایج حاکی از آن بود که پروتئین متصل شونده به رسپتور (RBD) با ادجوان آلوم در دوزهای 80 و 120 میکروگرم می تواند تیتر بالای آنتی بادی اختصاصی علیه RBD از کلاس IgG را در روزهای 35 و 42 تولید نماید. این یافته‌ها قویاً نشان می‌دهد که این کاندیدای واکسن هیچ گونه سمیت سلولی و تغییر پاتولوژیک در حیوان مدل ایجاد نمی کند. این مقاله در یکی از معتبر ترین ژورنال های پزشکی و علمی جهان با ایمپکت بالا منتشر شده است. برای آشنایی بیشتر با مراحل اجرا، طراحی مطالعه و همچنین بررسی بیشتر نتایج این تحقیق بصورت علمی و تخصصی می توانید مقاله مذکور را مطالعه نمایید.

گفتگو با کارشناس