وزیر بهداشت در بازدید از مرکز واکسیناسیون بیمارستان بقیه الله (عج):

وزیر بهداشت در بازدید از مرکز واکسیناسیون بیمارستان بقیه الله (عج):

واکسن نورا یکی از واکسن‌های بسیار پیشرفته از پروتئین نوترکیب است و طبق مطالعاتی که در دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله که در واقع تولیدکننده واکسن است، انجام شده در 94 درصد موارد مؤثر بوده و می‌توان گفت از واکسن‌های بدون عارضه کشور است و مطالعات و مقالات آماده شده نیز حاکی از همین موضوع است.

گفتگو با کارشناس