واکسن نورا

واکسن نورا

واکسن نورا به عنوان دوز یادآور باعث پاسخ ایمنی مناسب و تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود.
مصرف اضطراری واکسن نورا

مصرف اضطراری واکسن نورا

مجوز واکسن پروتئین‌محور نورا از وزرات بهداشـت صادر شده است. تاکنون 100 هزار نفر واکسن نورا را دریافت کرده‌اند
گزارش کارآزمایی واکسن نورا

گزارش کارآزمایی واکسن نورا

بر اساس شواهد گردآوری شده واکسن نورا سیستم ایمنی را 8 تا 12 برابر تقویت می‌کند

واکسن نورا
Noora Vaccine

واکسن پروتئینی نوترکیب نورا بر پایه آنتی ژن قسمت متصل شونده ویروس کووید-(RBD)

Image

مجوز های سازمانی

واکسن نورا یک سوسپانسیون استریل با رنگ سفید ابری cloudy white suspension  است که هر دوز  ۰٫۵میلی لیتری آن حاوی  ۸۰میکروگرم ماده ی موثره RBD Antigen می باشد

نورا چیست

 واکسن نورا یک واکسن نوترکیب پروتئینی بر پایه آنتی ژن قسمت متصل شونده ویروس RBD است که برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کووید-۱۹ در بالغین موجب ایمنی زایی می شود
Image

ویژگی های واکسن نورا

ساخت ایران

تولید شده توسط دانشمندان ایرانی در داخل کشور و بدون دریافت ارز از دولت

پروتئیـن نوترکیب

 یک واکسن نوترکیب پروتئینی بر پایه آنتی ژن قسمت متصل شونده ویروس RBD  

دوز یــادآور

مناسب ترین واکسن برای دوز یادآور و محصولی دانش بنیان و بدون عوارض

اولین در کشور

اولین دانشگاه علوم پزشکی کشور که موفق به ساخت واکسن کرونا شده

موثر بودن واکسن

واکسن نورا موثر بر سویه های جدید شکل گرفته از کووید-19

بهترین میان نوترکیب ها

بهترین روش های مهندسی ژنتیک برای تولید پروتئین های نوترکیب 

بدون عوارض جدی

ارزیابی داده ها اثر بخشی حین انجام آزمایش ، ارزیابی داده ی ایمنی و عوارض جانبی

بدون تداخلات دارویی

 هیچ گونه تداخلات دارویی برای واکسن نورا تاکنون ذکر نشده است 
Image

نحـوه تولـید و تکنـــولوژی ســـاخت واکسن نورا 

استفاده ازتکنولوژی پیشرفته در فرایند تولید و تخلیص وفاقد هرگونه ناخالصی

گفتگو با کارشناس